Categories
News

Council meeting decides to set up the Regional Business and Tourism Development Society “Jekabpils Residence”

2019.gada 19.decembrī, pēdējā pilsētas domes sēdē ar balsu vairākumu domes deputāti atbalstīja dibināt Reģionālo biznesa un tūrisma attīstības biedrību “Jēkabpils rezidence”.

Viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. Lai veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, Jēkabpils pilsētas pašvaldība šo uzdevumu veiks kopā ar privātpersonām, dibinot jaunu biedrību. 

Biedrības dibināšanas mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību un tūrismu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Ar šo lēmumu ir noteikti vairāki Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” dibināšanas mērķi: 
1. Jēkabpils pilsētas un Zemgales reģiona mazo un vidējo uzņēmēju (turpmāk – uzņēmēju) interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām;
2. uzņēmēju savstarpējās sadarbības un konkurētspējas stiprināšana un mārketinga aktivitāšu veicināšana;
3. uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības veicināšana un ar to saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana;
4. uzņēmēju interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī;
5. uzņēmēju un personu, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, informēšana un izglītošana par biznesa vidi un tūrisma jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un nodokļu politiku, kā arī par iespēju saņemt atbalstu dažādās pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības  programmās;
6. informācijas par tūrisma pakalpojumiem pieejamības nodrošināšana;
7. Jēkabpils pilsētas un reģiona tūrisma piedāvājumu popularizēšana.

Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” dibinātāji ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV- 5201 un privātpersona Mārīte Pole.

Domes deputāti, atbalstot pieņemto lēmumu, pilnvaro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju pārstāvēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” dibinātāju sapulcē.

Informāciju sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments