Categories
Atbalsts uzņēmējiem Realizētie projekti biznesa ideju konkursā "Solis augšup"

SIA “E&E Clean” – Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un pilnveidošana.

Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība ‘’Jēkabpils rezidence’’  22.maijā izsludināja Biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas  konkursu  ‘’SOLIS AUGŠUP’’.

Konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu biznesa attīstības projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī radīt inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu un lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus.

SIA “E&E Clean” ir uzkopšanas pakalpojumu sniedzējs gan juridiskām, gan privātpersonām. Tā kā uzņēmums ir jauns, dibināts 2018.gadā, nekādu finansiālu atbalstu ne no kredītiestādēm, ne projektu konkursiem līdz šim nav bijis iespējams saņemt. Neskatoties uz to, nolēmām piedalīties “Jēkabpils rezidence” izsludinātajā projektu konkursā, plānojot atjaunot un pilnveidot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, bija jāprezentē sava biznesa ideja vērtēšanas komisijai. Komisijas lēmums – atbalstīt projektu.

Projekta aktivitātēs tika iegādāts mikroautobuss darbinieku, darba piederumu un līdzekļu nogādāšanai objektos, viendiska grīdas mazgājamā mašīna grīdu tīrīšanai un vaskošanai un teleskopiskais kāts logu ārējo virsmu tīrīšanai līdz pat 20 m augstumam. Projekta kopējās izmaksas 8488.45 euro, kur  līdzfinansējums  3000 euro apmērā un pārējie līdzekļi uzņēmēja ieguldījums.

Izsakām pateicību Biedrībai “Jēkabpils rezidence’’ un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, par finansiāla atbalsta sniegšanu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Piedalīšanās projektu konkursā palielināja uzņēmuma atpazīstamību un radīja interesi potenciālajos pakalpojuma ņēmējos Jēkabpilī.

Par  mūsu sniegtajiem pakalpojumiem varat interesēties pa tālruni 22337794 Jānis.

Galerija

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments